Pola oznaczone * są wymagane.

  

 

 

 

 

 

 

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-06-29
USD 4,4533 +0,35%
EUR 4,6809 -0,41%
CHF 4,6611 +0,21%
GBP 5,4215 -0,54%
Wspierane przez Money.pl

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac, w tym:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględniając indywidualne wymogi klienta
 • przygotowywanie akt pracowników nowozatrudnianych
 • sporządzanie dokumentów w zakresie stosunku pracy - umowy o pracę, zmiany umów, wypowiedzenia, świadectwa pracy
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych - umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • opracowywanie innych umów - o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów w kwestiach zatrudnienia i wynagrodzenia
 • dostosowywanie istniejących umów o pracę do zmieniających się przepisów prawnych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie spraw związanych z urlopami - wypoczynkowymi, macierzyńskimi, wychowawczymi, bezpłatnymi, dodatkowymi
 • rejestracja pracowników w ZUS
 • sporządzanie sprawozdań związanych z zatrudnieniem dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności
 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych - regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, opisy stanowisk itp.
 • sporządzanie zestawień i raportów w formie wykresów, tabel dla kierownictwa firmy